aseri                                               monotype/ Intaglio Chine Collé 48"x 36"

kazami                                            monotype/ Intaglio Chine Collé 48"x 36"
 


ogori                                               monotype/ Intaglio Chine Collé 48"x 36"
 


mitzumata                                      monotype/ Intaglio Chine Collé 48"x 36"
 


yotzumata                                      monotype/ Intaglio Chine Collé 48"x 36"
 


futamata                                        monotype/ Intaglio Chine Collé 48"x 36"